Izmjene natječaja - 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Svrha natječaja je pomoć razvoju postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, a s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.


Donosimo objavljene izmjene koje se odnose na mjeru 6.4.

Izmjene:

 • Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
 • Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja
 • Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj. Najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Izmijenjena je tablica bodovanja


Prihvatljivi korisnici za mjeru:

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost ili uslugu koju razvijaju prije objave nacrta Natječaja 6.4.1. na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvijaju prije objave nacrta Natječaja 6.4.1. na e-savjetovanju, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata
 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Napomena: Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti. Korisnik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj 6.4.1.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

 

Prihvatljivi sektori ulaganja:

 • sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 • sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

 

Prihvatljivost projekta:

 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS u naselju do 5.000 stanovnika.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) građevine ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ulaganje u dovršetak građenja (stavaka koje nisu izvedene) nije prihvatljivo za financiranje u okviru Natječaja 6.4.1.
 • Korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu gospodarstva ispod donjeg praga SO-a zadanog za razred/veličinu gospodarstva za koju je ostvario bodove
 • Ulaganje u djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu nije prihvatljivo unutar ovog Natječaja.
 • Korisnik mora izraditi poslovni plan za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.
 • Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.

 

Prihvatljivi troškovi: 

TURIZAM U RURALNOM PODRUČJU

Građenje/rekonstrukcija objekata

 • za pružanje turističkih usluga
 • za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka

Opremanje objekata

 • za pružanje turističkih usluga
 • za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka

Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme

Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti

 

USLUGE U RURALNIM PODRUČJIMA

Građenje/rekonstrukcija objekata

 • za pružanje usluga u poljoprivredi
 • za pružanje usluga u šumarskim djelatnostima
 • za pružanje usluga u veterinarskim djelatnostima
 • za pružanje usluga u društvenim djelatnostima
 • za pružanje intelektualnih usluga

Opremanje objekata

 • za pružanje usluga u poljoprivredi
 • za pružanje usluga u šumarskim djelatnostima
 • za pružanje usluga u veterinarskim djelatnostima
 • za pružanje usluga u društvenim djelatnostima
 • za pružanje intelektualnih usluga

Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme

Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja usluga u ruralnim područjima

 

PRERADA, MARKETING I IZRAVNA PRODAJA LOKALNIH

Građenje/rekonstrukcija

 • objekata/prostora/objekata za preradu i /ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju)
 • objekata za izravnu prodaju na poljoprivrednom gospodarstvu

Opremanje

 • objekata/prostora/objekata za preradu i/ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju)
 • oprema za izravnu prodaju i prodajna mjesta
 • oprema za pakiranje i označavanje proizvoda

Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme


TRADICIJSKI, UMJETNIČKI OBRTI, OBRTI ZA IZRADU SUVENIRA

Građenje/rekonstrukcija objekata

 • u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta
 • u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta

Opremanje objekata

 • u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta, pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta

Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme

Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti

 

Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1.siječnja 2014. godine.

Svi navedeni troškovi unutar popisa prihvatljivih troškova uključuju i troškove za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa te izradu mrežne stranice u svrhu informiranja i promidžbe djelatnosti povezane s projektom.

Maksimalni iznos troškova za sufinanciranje gospodarskih vozila u svrhu obavljanja djelatnosti:

Gospodarsko vozilo za prijevoz tereta – KAMION – 715.907,00 kn
Gospodarsko vozilo za prijevoz tereta – KOMBI – 208.026,00 kn
Gospodarsko vozilo za prijevoz tereta – PICK-UP – 200.480,00 kn
Gospodarsko vozilo za prijevoz tereta – LAKO – 132.265,00 kn
Gospodarsko vozilo za prijevoz putnika – 113.246,00 kn
Plovila – 178.000,00 kn

*Cijene maksimalnih iznosa troškova iskazane su bez PDV-a.


Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 120.000.000,00 kuna.


Intenzitet javne potpore po projektu:

 • do 70% ukupnih prihvatljivih troškova
 • do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) 


Visina potpore:

 • minimalni iznos javne potpore (de minimis potpora) koju korisnik može tražiti po prijavljenom projektu iznosi 3.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • maksimalni iznos javne potpore po prijavljenom korisniku iznosi 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 28. svibnja 2020.godine do 28. srpnja 2020.godine.


Za detaljnije informacije vezane uz sam natječaj i donešene izmjene te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 095 5736 209 ili mailom na info@egk.hr


Zanima li vas ulaganje u ulaganje u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti, više o natječaju 6.2.1. pročitajte na linku.