HAMAG BICRO - „Investicijski zajam iz NPOO“

„INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO“

Cilj Financijskog instrumenta

Poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

 

Financijski instrument

Investicijski Zajam iz NPOO

Iznos zajma

Do 100.000,00 EUR

Kamatna stopa

0,8%

Rok korištenja

6 mjeseci

Poček

12 mjeseci

Rok otplate

do 10 godina uključujući poček

Namjena

- Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

- Obrtna sredstva: do 30% iznosa zajma

Svaka investicija odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata, mora biti u skladu s načelom "Ne činjenja znatne štete" (Do No Signficant Harm Principle - DNSH) u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:

 • Ublažavanje klimatskih promjena; Prilagodba klimatskim promjenama; Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa; Prelazak na kružno gospodarstvo; Sprečavanje i kontrola onečišćenja; Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

 

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.

 

Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr.:

 • digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa
 • digitalizaciju procesa pružanja usluga,
 • ulaganje u Industriju 4.0.

Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za:

 • izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne
 • djelatnosti
 • druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i
 • internacionalizaciju poslovanja.

 

Prihvatljivi korisnici

Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

 • imaju status „subjekt malog gospodarstva“ (mikro, mala i srednja poduzeća),
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam,
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj,
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja,
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.


Namjena zajma
Prihvatljive namjene zajma su:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.,
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma,
 • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAGBICRO.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr 

EGK TEAM.JPG

Nastavite čitati