EU fondovima do inovacija u dentalnoj medicini

Naziv projekta – Komercijalizacija inovativne usluge “CDD – complete digital dentistry” putem inovacije procesa i organizacije poslovanja

Ukupna vrijednost projekta – 6.056.276,96 kn

Prihvatljivi troškovi – 2.411.165,44 kn

EU sufinanciranje projekta – 1.506.602,72 kn

 

O korisniku:

Centar dentalne medicine uspješno posluje u Zagrebu već dugi niz godina te je jedan od najmodernijih dentalnih centara u ovom dijelu Europe.

Stručan i iskusan tim doktora dentalne medicine s najboljim referencama, pokriva sve grane stomatologije, a posebno je specijaliziran za komplicirane stomatološke radove i teške dentalne situacije.

Svojim pacijentima centar već godinama nudi najnovije tehnologije na tržištu, prati trendove i predvodi u primjeni novo istraženih usluga u dentalnoj medicini. Neki od primjera su: primjena PRF metode u kirurgiji i regenerativnoj dentalnoj medicine, provedba 3D dijagnostike i planiranja, kompjutorski navođene implantologije pomoću šablona, digitalnog dizajna i proizvodnje zuba u sklopu CAD CAM tehnologije.

Pacijenti već dugi niz godina prepoznaju kvalitetu Centra, te doktore Centra posljednjih nekoliko godina uvrštavaju među najbolje stomatologe i oralne kirurge u Hrvatskoj.

 

Opis projekta:

Cilj prijavljenog i odobrenog EU projekta je komercijalizacija inovativne usluge: “CDD – complete digital dentistry”. U sklopu predmetne usluge tržištu će se ponuditi licence za primjenu inovativne metodologije i digitalnih protokola za primjenu u dentalnoj medicini.

Primjena digitalnih protokola povlači za sobom inovaciju svih procesa (protetskog i implantno-protetskoj) kao i organizacije poslovanja, što omogućuje podizanje poslovanja na jednu potpuno novu razinu – kako kod korisnika ovog projekta, tako i kod svih budućih korisnika nabavljenih licenci.

 

Provedbom projekta zaposlit će se 12 novih djelatnika i povećati prihod od prodaje za min 15%.

 

Uloga i zadaci konzultanata u projektu:

Uloga konzultanata u projektu bila je analiza i razrada projektne ideje kako bi ju se što bolje prilagodilo pod konkretan natječaj i uskladilo sa svrhom natječaja, ciljem, prihvatljivim aktivnostima i troškovima. Također, priprema projektnog prijedloga i svih potrebnih obrazaca i priloga dio je zadatka koji konzultant mora u suradnji s korisnikom nabaviti i priložiti.

Nakon uspješne predaje projektnog prijedloga i odobrenja istog od nadležnog tijela, pristupilo se potpisu ugovora o bespovratnim sredstvima i provedbi samog projekta. Provedbu projekta vode također naši konzultanti koji su odgovorni za pripremu i provedbu svi postupaka nabave, za pravovremenu pripremu svih potrebnih izvješća prema posredničkim tijelima i realizaciju svih predviđenih projektnih aktivnosti, a sve u cilju kako bi se iskoristio maksimum odobrenih bespovratnih sredstava.

 

Ukoliko i Vi imate inovativan proizvod ili uslugu koju je potrebno dovršiti, prilagoditi tržištu i komercijalizirati – slobodno nam se obratite na sljedeće e-mail adrese: natalia.zielinska@egk.hr ili roman.marinovic@egk.hr i dogovorite termin sastanaka u jednom od naših ureda!

Nastavite čitati