Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Intenzitet potpore: do 85%

Iznos potpore: 200.000,00 – 1.000.000,00 HRK

 

Svrha (cilj) Poziva
Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu.

 

Prihvatljivost prijavitelja:

 • potpore su namijenjene inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koji još nisu spremni za tržište,
 • novoosnovano poduzeće je poduzeće ne starije od 5 godina, a koje je osnovano minimalno mjesec dana prije predaje projektnog prijedloga

 

Prihvatljive kategorije troškova:

 • troškovi nabave instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta
 • troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, a koja nisu nabavljena u sklopu provedbe projekta
 • troškovi vanjskih usluga:
  • troškovi savjetodavnih usluga za inovacije
  • troškovi pomoćnih usluga za inovacije
  • troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)
  • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
  • troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika
  • osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa i sl.) u svrhu izgradnja kapaciteta i spremnosti za investicije

Za sve informacije o postupku prijave, pripremi dokumentacije i ostalim detaljima možete nam se obratiti putem e-mail adresa: natalia.zielinska@egk.hr ili roman.marinovic@egk.hr 

Nastavite čitati