Čak 650 milijuna kuna povećanja financijskih sredstva za nove natječaje u poljoprivredi

Kako bi se u trenutnoj situaciji povećala samodostatnost poljoprivredne proizvodnje u indikativni plan objave natječaja za 2020. godinu dodana su tri nova natječaja: za restrukturiranje, modernizaciju te povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Ministarstvo poljoprivrede je u 2020. godini kroz 27 natječaja potencijalnim korisnicima Programa stavilo na raspolaganje ukupno 2,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava, a od čega je 13 natječaja već objavljeno.

 

Novi natječaji namijenjeni poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom, proizvodnjom povrća u plastenicima/staklenicima, uzgojem voća vrijedni su 650 milijuna kuna.


Kako bi se povećala konkurentnosti proizvođača mora doći do značajnijih ulaganja u povećanje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta. 
Za ulaganja u kapacitete za tov junadi osigurana su sredstva od 150 milijuna kuna, a natječajem će se financirati izgradnja i rekonstrukcija oko 150 farmi za tov junadi što će doprinijeti povećanju produktivnosti u sektoru proizvodnje junećeg mesa.

 

Za ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje reprocentara za svinjogojstvo Ministarstvo poljoprivrede predvidjelo je buduće natječaje s potporama u iznosu od 300 milijuna kuna, a namjera je izgraditi 20-tak reprocentara što bi trebalo povećati broj krmača za 20.000, te kratkoročno doprinijeti povećanju proizvodnje svinja od 400.000 tovljenika godišnje. 

 

Kada govorimo o samodostatnosti Hrvatske u proizvodnji povrća, ona je na razini od 55% i je nužno je povećanje proizvodnih kapaciteta, a potporom od 150 milijuna kuna za uzgoj povrća u zaštićenim prostorima omogućit će se smanjenje jaza između proizvodnje i potražnje svježeg povrća. Ovim natječajem financirat će se preko 50 hektara novih površina pod stakleničkom/plasteničkom proizvodnjom.

 

Za podizanje i rekonstrukciju trajnih nasada novim natječajem uz potporu od 200 milijuna kuna planira se obuhvatiti 1.000 hektara voćnjaka koji će biti opremljeni najmodernijim sustavima za zaštitu od mraza i tuče te sustavima navodnjavanja.

 

Za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima kroz njihovu preradu osigurano je 300 milijuna kuna što se planira sufinancirati kroz izgradnju, rekonstrukciju, a zaprimanje prijava je u tijeku. Ovim investicijama omogućit će se modernizacija i izgradnja modernih kapaciteta za preradu, mesa, mlijeka, voća i povrća i žitarica.

 

Kao podrška ruralnom stanovništvu u održivom razvoju i aktivnostima koji će im omogućiti ostanak u tim područjima ističe se potpora od 240 milijuna kuna za sufinanciranje pokretanja (intenzitet potpore 100%) i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti (intenzitet potpore 70%) na poljoprivrednom gospodarstvu, a s ciljem zadržavanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta kroz mogućnost ostvarenja dodatnog prihoda koji nije direktno povezan samo s poljoprivrednom proizvodnjom.


Također, Ministarstvo poljoprivrede kroz planirane natječaje financijski podupire i šumarski sektor, njihovu brigu o šumskom eko sustavu i njegovu dostupnost cjelokupnoj populaciji te aktivnosti u povećanju vrijednosti degradiranih šumskih struktura i njihovoj konverziji u kvalitetniju masu koja u većoj mjeri pomaže vezanju ugljika iz atmosfere. 
Sufinancirat će se i rad operativnih skupina i proizvođačkih grupa, uspostava kratkih lanaca opskrbe, sudjelovanje i promoviranje proizvoda u sustavima kvalitete, osiguranje poljoprivredne proizvodnje, obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, očuvanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi te neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena poput uklanjanja invazivnih stranih vrsta, kupnje električnog pastira, psa tornjaka, izgradnje nastambi za stoku i sl.

 


Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr