Najavljeno je ponavljanje poziva za mikro, male, srednje i velike poduzetnike koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija. Ovo je jedinstvena prilika da ostvarite čak do 2.000.000 eura za izgradnju integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu, izgradnju elektrane na biomasu, izgradnju elektrane na bioplin, postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) ili projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Svrha (cilj) Poziva
Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

 • povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Predmet Poziva
Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Očekivani učinci Poziva su:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god
 • instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW
 • ušteda energije za 140 000 MWh/god
 • instalirani kapacitet skladištenja energije 20 MWh

Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 100.000,00 eura
 • najviši iznos 2.000.000,00 eura

Predviđeni intenzitet potpore
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu sa Programom dodjele državne potpore.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Geografska ograničenja
Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr