Dragi gradonačelnici i upravnici kulturnih ustanova, imate priliku ostvariti investiciju do čak 6.000.000 €! Svjesni smo koliko je kultura važna za razvoj svakog grada. Stoga, Vas obavještavamo o jedinstvenoj prilici koja Vam omogućuje da unaprijedite kulturnu infrastrukturu u Vašem gradu i osigurate bolju budućnost za sve svoje građane.

EU fondovi otvaraju vrata za gradove koji žele investirati u kulturu. Naš tim stručnjaka ima dugogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Uz nas se pripremite na vrijeme i prikupite potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj „Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture“.

Svrha poziva

Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

70.000.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Iznos potpore: 200.000,00 – 6.000.000,00 EUR
Intenzitet potpore: maksimalno 85%

Prihvatljivi prijavitelji

 1. Ustanova u kulturi tj. javna ustanova koja se osniva za obavljanje pretežito kulturnih djelatnosti
 2. Jedinica lokalne samouprave
 3. Jedinica područne (regionalne samouprave)

Prihvatljivi partneri

 1. Jedinica lokalne samouprave;
 2. Jedinica područne (regionalne) samouprave.

Partnerstvo je prihvatljivo isključivo u slučajevima u kojima je ustanova u kulturi Prijavitelj, a relevantni Partner mora moći dokazati da je osnivač ili jedan od osnivača ustanove u kulturi.

Prihvatljive aktivnosti

 1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije
 2. Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
 3. Upravljanje projektom i administracija
 4. Promidžba i vidljivost projekta

Primjer kulturnih aktivnosti koje odgovaraju namjeni predmetnog Poziva:

 • Muzeji
 • Arhivi
 • Knjižnice
 • Umjetnički i kulturni centri ili prostori
 • Kazališta
 • Operne dvorane
 • Koncertne dvorane
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr