Često postavljana pitanja
 • Čime se bave konzultantske tvrtke?
Konzultantske se tvrtke u našoj zemlji sve češće okreću pribavljanju sredstava u okviru europskih fondova. U tome nema ništa čudno – novac koji dolazi iz Europske unije pruža domaćim poduzetnicima priliku za razvoj, širenje poslovanja, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, uvođenje inovacija, provođenje R&D projekata i brojnih drugih aktivnosti. Iako se naizgled može činiti, izrada zahtjeva za financiranje i prikupljanje potrebne dokumentacije ipak nisu jednostavni zadataci. To je razlog zašto se mnogi poduzetnici odlučuju za suradnju s konzultantskom tvrtkom. Na tržištu postoje mnoge tvrtke koje nude svoje usluge u ovom području. Kako, dakle, odabrati pravu konzultantsku tvrtku? Kako bi trebala izgledati suradnja? Odgovore na ta pitanja možete naći u nastavku.
Iskustvo
Važan element na koji treba obratiti pozornost pri odabiru konzultantske tvrtke je iskustvo u prikupljanju sredstava. Prije potpisivanja ugovora vrijedno je saznati koliko je dugo tvrtka prisutna na tržištu i koliko posluje u branži. Tom prigodom vrijedi pitati za reference. Snažne tvrtke koje brinu o svome ugledu obično imaju takve dokumente.
Učinkovitost
Kako biste provjerili sposobnosti i učinkovitost konzultantske tvrtke možete zamoliti tvrtku za informacije, koliko je sastavila zahtjeva u posljednje vrijeme i unutar kojih programa, te koliko je aplikacija prošlo postupak formalne valjanosti i kvalitete i koliko je rezultiralo dodjelom bespovratnih sredstava. Također je vrijedno doznati više o timu kojemu je povjeren zadatak pripreme dokumenata. Kvalitetu tvrtke čine znanje i iskustvo zaposlenog osoblja.
Trošak usluge
Važan čimbenik pri izboru konzultantske tvrtke je cijena usluge. No, s druge strane, usmjeriti se samo na iznos naknade bio bi velika pogreška prilikom odabira konzultantske tvrtke – puno važniji mogu biti uvjeti plaćanja i opseg usluga koje možete dobiti za određenu naknadu.
Ne preporuča se povjeriti pripremu dokumentacije tvrtkama koje traže naknade prije samog podnošenja zahtjeva. Optimalno rješenje je kada se plaćanje vrši nakon postizanja formalne potvrde projekta. Na taj način osigurat ćete se da će tvrtka ispuniti sve formalnosti i da prijava neće biti odbijena njezinom krivnjom. Takva odredba u ugovoru jamči visoku kvalitetu usluge i zaštitu kupaca od površnosti, koja se može naći u svakom području poslovanja. Na kraju krajeva, čemu angažirati tvrtku koja će nedostatak stručnosti pokazati odmah na početku i ne garantirati Vam da će Vaša aplikacija proći formalnu procjenu.
Preostali se dio naknade konzultantskoj tvrtci u većini slučajeva namiruje nakon završetka procesa prijave, odnosno nakon dodjele bespovratnih sredstava. Uobičajeno je da visina naknade ovisi o visini potpore, primjerice kao postotak od potpore.
Još jedno pitanje na koje treba obratiti pozornost prilikom procjene troškova usluge jest trošak početne dijagnoze Vaše tvrtke i kvalifikacija investicije u skladu s određenim programom. Kvalitetne konzultantske tvrtke provode takvu analizu besplatno, odnosno naknada može biti uključena cijenu usluge pripreme dokumentacije.
Troškovi usluga ovise o opsegu usluga naručenih od strane klijenta. Konzultantska tvrtka može poduzeti pripremu cjelokupne dokumentacije koja obuhvaća obično od nadležnih institucija traženi poslovni plan i dodatne priloge, ali uloga konzultantske tvrtke može biti ograničena samo na jedan dio pripreme tih dokumenata.
Tajnost podataka
Prepuštajući drugoj tvrtci izradu dokumentacije dopuštate joj uvid u najvažnije i najtajnije informacije o svome poduzeću – financijska izvješća, marketinške planove, ideje… Radi vlastite poslovne sigurnosti dobro je u takvoj situaciji potpisati ugovor o povjerljivosti podataka. Prijetnja visokom kaznom u slučaju odavanja podataka zaštitit će Vas od mogućeg curenja važnih informacija od strane savjetnika.
 • Kome su namjenjene usluge tvrtke Euro Grant Konzalting?
Naša je misija pomaganje razvoja hrvatskog poduzetništva, što znači da smo na raspolaganju prvenstveno malim i srednjim poduzetnicima, međutim širok raspon usluga i bogato iskustvo u savjetovanju u područjima investicija i zaštite okoliša privlači interes velikih tvrtki, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija za našom ponudom. Naše aktivnosti uključuju savjetovanje o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova, kako o planiranju, tako i o naknadnoj provedbi. Tvrtka je specijalizirana za pripremu projektne dokumentacije i obračunavanje troškova projekata. Obračunavamo već pripremljene i provedene projekte od strane samih korisnika ili drugih konzultantskih tvrtki.
 • Što od mene može tražiti konzultantska tvrtka?
Tijekom vođenja pregovora o uvjetima ugovora sa savjetnikom Vaša bi tvrtka trebala biti spremna na sljedeća pitanja:
– Kolika je veličina i koji je pravni oblik Vaše tvrtke?
– Koliko dugo Vaša tvrtka posluje na tržištu?
– Što predstavlja planirana investicija i koja je njezina svrha?
– Na koji je iznos procijenjena investicija?
– Hoće li se investicija provoditi na urbanom ili ruralnom području?
– Planirate li uvođenje moderne tehnologije?
– Jesu li započeli već neki radovi povezani s planiranom investicijom?
– Ima li tvrtka priliku dobiti bankovni kredit?
Ta pitanja su osmišljena radi procjene sposobnosti za potporu planirane investicije EU sredstavima te, u skladu s tim, radi procjene eventualne suradnje i cijene usluge. Osim toga, mnoge konzultantske tvrtke razlikuju svoje klijente s obzirom na vrijednost ulaganja.
Iz perspektive konzultantske tvrtke, proporcionalno s visinom troškova ulaganja raste i atraktivnost određenog klijenta. Dio nagrade koji se naplaćuje jest postotak od dodijeljene potpore.
 • Na što trebam paziti?
Budite posebno oprezni s tvrtkama koje Vam sigurno jamče dobivanje potpore. Konzultant Vam zapravo može samo jamčiti da neće napraviti formalnu pogrešku, odnosno da će ispuniti zahtjev u skladu s uputama, na predviđenom obrascu, prema odgovarajućoj metodologiji, te da će Vaš zahtjev sadržavati sve potrebne informacije. Formalna ocjena jest zapravo prvi korak u procjeni vrijednosti zahtjeva. Nakon toga slijedi materijalna procjena, a onaj tko sastavlja zahtjev ne može predvidjeti sa stopostotnom sigurnošću rezultat druge procjene. Ipak, autor je zahtjeva, na temelju javno poznatih kriterija i stečenog iskustva u pisanju projekata EU, sposoban uvodno procijeniti koliko bodova Vaš zahtjev može potencijalno dobiti. Međutim, to je tek procijenjena vrijednost. S druge strane, ocjenjivači zahtjeva u ime nadležnih institucija, mogu drugačije interpretirati zahtjev i priznati mu manje bodova. Ocjenjivač koji je svjestan potreba zajednice i koji poznaje situaciju na tržištu može osporiti zahtjev s obzirom na inovativnost projekta ili staviti u pitanje utjecaj određenog projekta na okoliš. To su samo neki od uzroka smanjenja broja bodova. U fazi pripreme projekta teško je sa sigurnošću procijeniti koliko je velika konkurencija.
U slučaju posebno velikog interesa poduzetnika za određeni natječaj unutar kojega su sredstva ograničena, porast će i broj bodova, odnosno kriteriji koje je potrebno zadovoljiti za dobivanje sredstava. U slučaju velike konkurencije prolaze samo oni projekti koji su najbolji. Postoje slučajevi da zahtjev prođe i formalnu i materijalnu procjenu, ali ipak ne dobije potporu. U fazi materijalne procjene ocjenjuju se i čimbenici poput sposobnosti podnositelja zahtjeva za realizaciju projekta i mogućnost dugoročnog održavanja učinkovitosti projekta ili posjedovanje raznih certifikata. Unajmljivanje profesionalnih iskusnih savjetnika znatno će povećati Vaše šanse tijekom natječaja, ali nitko Vam ne može stopostotno jamčiti dobivanje bespovratnih sredstava.
 • Na koji način funkcionira ocjena projekata?
Svaki projektni zahtjev sastavljen kao odgovor na natječaj za EU projekte mora proći formalnu i materijalnu procjenu kako bi se za projekt dobila sredstva EU.
Kako bi se osigurala maksimalna transparentnost u odabiru projekata za financiranje, kriteriji za procjenu zahtjeva su dostupni na internetskim stranicama institucija koje su odgovorne za provođenje natječaja.Ti kriteriji su različiti za pojedine programe, prioritete i aktivnosti.
Prilikom ispunjavanja obrasca zahtjeva za financiranje treba se potruditi ispuniti sve formalne i materijalne kriterije kako bi zahtjev zaslužio što više bodova na rang listi projekata.
Tijekom formalnog ocjenjivanja provjerava se između ostaloga:
– je li zahtjev podnesen u nadležnu instituciju,
– je li zahtjev podnesen pravovremeno i u okviru odgovarajuće akcije,
– je li zahtjev potpun,
– je li obrazac zahtjeva ispunjen u skladu s uputama,
– je li podnositelj zahtjeva podoban za podnošenje zahtjeva za sredstva unutar određene akcije,
– djeluje li podnositelj zahtjeva na terenu Republike Hrvatske,
– hoće li se projekt realizirati na terenu Republike Hrvatske,
– hoće li projekt biti dovršen u akcijom propisanom roku,
– ne prelazi li visina granta maksimalnu novčanu naknadu propisanu određenom akcijom,
– je li projekt u skladu sa horizontalnim politikama EU-a i td.
Neki od tih kriterija su ključni kriteriji. To znači da, ukoliko se kriteriji ne ispune ih, zahtjev će biti odbačen bez mogućnosti naknadnih ispravaka.
Ostale kriterije nazivamo dopunskim kriterijima. Ako ih se tijekom prijave ne ispuni – podnositelju zahtjeva će biti poslano pismo s popisom grešaka, koje se  trebaju popraviti i podnijeti zahtjev na ponovnu procjenu. Naknadno se ne smiju dodavati izmjene osim onih koje su navedenu u pismu (to vrijedi zapamtiti, pošto će u suprotnome zahtjev za financiranjem biti odbijen). Ako imate bilo kakvih sumnji vezanih uz komentare koji se nalaze u pismu ili biste željeli poboljšati sadržaj koji se nalazi u polju koje nije obuhvaćeno komentarima u pismu preporučamo obratite se osobi koja pregledava Vaš zahtjev u ime nadležne institucije. Kontakt podaci osobe zadužene za ocjenu Vašeg zahtjeva navedeni su u pismu koje ste dobili od institucije. Nakon pozitivne ocjene službeni zahtjev podnosi se na materijalnu procjenu. Kriteriji materijalne procjene dijele se na pristupne kriterije i bodovne kriterije. Neispunjavanje pristupnih kriterija rezultira odbijanjem zahtjeva u fazi materijalne procjene. Na temelju dodjeljenih bodova zahtjevi koji ispunjavaju i jedne i druge kriterije postavljaju se na rang ljestvicu, a zahtjevima koji su rangirani najviše na toj listi bit će priznato sufinanciranje.
Ipak, ocjenjivanje zahtjeva za financiranje ne izgleda uvijek isto. Događa se da u određenim akcijama programa nema definiranih materijalnih kriterija. Tada zahtjevi moraju zadovoljiti formalnu ocjenu i ispuniti sve pristupne kriterije, a financijska sredstva se dodjeljuju projetkima koji bivaju formalno i materijalno pozitivno ocjenjeni, ali prvi kriterij jest redosljed zaprimljenih prijava.
 • Što je cross-financing?
U programskom razdoblju 2007-2013, vrijedilo je sljedeće: jedan program = jedan fond, što znači da se u okviru određenog fonda može sufinancirati projekte u skladu s prirodom toga fonda. Tako u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj mogu biti financirani investicijski projekti u infrastrukturu (hard projects), a Europski socijalni fond bio je namjenjen takozvanim mekim projektima (soft projects), odnosno, obuci, savjetovanju i td.
Ipak, postoje projekti koji zahtijevaju trošak iz obju kategorija. Primjerice, poduzeće I koje podnosi zahtjev za financiranje kupnje strojeva (u okviru EFRR-a) mora uzeti u obzir i obuku operatera tih strojeva, a subjekt II koji aplicira na sredstva za obavljanje obuke za održavanje računala (ESF) će morati predvidjeti i troškove kupnje tih računala. U slučaju krutog pridržavanja načela, troškovi iz druge kategorije trebali bi biti pokriveni iz vlastitih sredstava.
Međutim, Europska unija izlazi u susret potrebama ljudi. Dobivanje sredstava za čvrste i meke troškove unutar jednog projekta moguće je zahvaljujući fleksibilnom načinu financiranja poznatom pod nazivom unakrsno financiranje ili cross-financing. Ova metoda se može koristiti ako su tvrdi i meki troškovi potrebni u okviru jednog projekta. Razina unakrsnog financiranja može iznositi maksimalno 10% opravdanih troškova projekta, ali u nekim slučajevima može se povećati na 15%.
Vratimo li se na spomenute primjere: poduzeće I može predvidjeti 90% sredstava za kupnju strojeva (EFRR) i 10% rezervirati iz Europskog socijalnog fonda za obuku, dok 90% sredstava subjekta II može biti utrošeno na trening (ESF), a 10% na kupnju računala (EFRR).
 • Može li se investicija financirati istovremeno bankovnim kreditom i sredstvima EU? Jesu li u tom slučaju potrebne posebne potvrde iz banke?
Sufinanciranje putem kredita i bespovratnih sredstava EU je čest slučaj, poglavito kad su u pitanju veliki projekti. Pojedine su investicije višemilijunske, stoga je racionalno da se djelomično financiraju putem kredita. Ako financijsko izvješće pokaže da tvrtka nema sredstava za pokrivanje izadataka neophodnih za realizaciju projekta (treba upamtiti da se bespovratna sredstva dobivaju u obliku refundacije!), vrijedi razmisliti o traženju kredita.
Zahtjev za kreditno jamstvo
U okviru većine projektnih akcija, u fazi ispunjavanja zahtjeva za sufinanciranjem i prikupljanja dokumentacije može se organizirati financiranje dijela investicije bankovnim kreditom, bez pokazivanja dokaza u obliku kreditnog jamstva (obećanja sredstava od banke). Ipak, korisno je zatražiti jamstvo od banke u pisanom obliku jer takav vrjednosni dokument može dobro doći prilikom financijske ocjene projektnog prijedloga. U slučaju kada podnositelj zahtjeva posjeduje kreditno jamstvo u visini traženog iznosa, projektni prijedlog dobiva maksimalan broj bodova za financijsku sposobnost tvrtke podnositelja zahtjeva za realizaciju projekta. Na taj način mogu se dobiti vrijedni bodovi. Ukoliko podnositelj zahtjeva ne pokaže od banke kreditno jamstvo, ocjenjivači će tretirati taj zahtjev, odnosno njegovog podnositelja kao manje  financijski sposobnog za realizaciju poduzetničkog projekta.
VAŽNO! Dokument izdan od banke koje osigurava maksimalan broj bodova za financijsku sposobnost podnositelja zahtjeva, mora sadržavati klauzulu, da je mjenica izdana na temelju pozitivne ocjene boniteta podnositelja zahtjeva. Osim toga, dokument mora biti valjan kroz cijelo razdoblje od trenutka podnošenja zahtjeva do završetka procjene.
 • Kada se bespovratna sredstva isplaćuju u obliku refundacije?
Refundacija znači isplatu financijskih sredstava po izvršenju određenog izdatka povezanog s projektom. Ako se pravilno ispuni i podnese zahtjev za isplatu, te nakon što uslijedi odobrenje zahtjeva proporcionalni dio priznatih bespovratnih sredstava biti će isplaćen na Vaš račun.
 • Koliko dugo moram zadržati radnika kojeg sam zaposlio u okviru projekta?
Djelatnike treba zadržati tijekom razdoblja od tri godine od datuma završetka projekta. Za datum završetka projekta računa se datum kada su podnešeni i obračunati svi troškovi u okviru projekta, odnosno kad je obračunat zahtjev za konačnu isplatu sredstava.
 • Je li povećanje zaposlenosti pokazatelj rezultata u okviru programa?
U prijedlogu projekta vrijedi obećati kao jedan od rezultata projekta povećanje broja radnih mjesta. Ipak, ne vrijedi za svaki natječaj isto pravilo. Broj zaposlenih kao rezultat projekta neće uvijek povećati potencijal projekta pri materijalnoj ocjeni. Preporučujemo da obratite pozornost na pravilnik objavljen u okviru određenog natječaja i unaprijed provjerite je li najavljivanje zapošljavanja apsolutno potrebno da bi se projekt mogao uspješno završno obračunati.
 • Koje prednosti donosi često provjeravanje tržišta?
Glavne prednosti su poznavanje trenutne konkurencije (što donosi bolju procjenu šansi za uspješnost projekata i rizike svojih aktivnosti), prepoznavanje potreba klijenata i bolje prilagođavanje svoje ponude njihovim potrebama te mogućnost planiranja prikladnog tipa proizvodnje.
 • Bavi li se Vaša tvrtka izradom završnog izvješća i obračunom projekta?
Stručnjaci tvrtke Euro Grant Konzalting se bave također završnim obračunom projekata financiranih sredstvima Europske unije i nacionalnim poticajima i raznih inih fondova.

 

Imate projektnu ideju, ne znate kako dalje i želite saznati može li se ona financirati iz EU fondova?
pisanje projekata projekti europske unije izrada projektne dokumentacije ulaganje u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva za poduzetnike za ulaganje u opremu 2015 izrada projekta za eu fondove europski fondovi za male poduzetnike eu fondovi za male poduzetnike natječaji 2015 potpore de minimis završno izvješće obračun projekta provedba investicije javna nadmetanja za izvođače