Predmet Poziva: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Svrha (cilj) Poziva: Pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Iznos vaučera

 • ne može biti viši od 75.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu,
 • najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 10.000,00 HRK.

Intenzitet potpore

 • max. 70% prihvatljivih troškova (IV. skupina prema indeksu razvijenosti)
 • max. 75% prihvatljivih troškova (III. skupina prema indeksu razvijenosti)
 • max. 80% prihvatljivih troškova (II. skupina prema indeksu razvijenosti)
 • max. 85% prihvatljivih troškova (I. skupina prema indeksu razvijenosti)

Prihvatljivost pružatelja usluga
Znanstveno-istraživačke organizacije – upisane u Upisnik znanstvenih organizacija za organizacije koje su registrirane u RH, odnosno ZIO upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

 • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
 • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
 • Demonstracijske aktivnosti,
 • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Napomena: Vaučer se izdaje za jednu aktivnost. Usluge pribavljene od pružatelja usluge moraju se koristiti isključivo za projekt naveden u projektnom prijedlogu.

Projektne aktivnosti ne smiju biti primijenjene u sljedećim sektorima:

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
 • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
 • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
 • djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda.


Prihvatljive kategorije troškova
:

 • Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga
  (mjerenja, dijagnostika, ispitivanja, testiranja, kalkulacije; analize različitih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških, morfometrijskih i molekularnih supstrata; provjera i analiza tragova u kompleksnim uzorcima; ispitivanje fizikalno kemijskih svojstava materijala; testiranje materijala, ureĎaja, komponenti sustava; modeliranje, obradba i analiza podataka; simuliranje procesa, akcija, operacija; demonstracijske aktivnosti, dizajniranje novih sustava, novih strukturnih rješenja, novih vrsta uređaja, materijala i metoda; optičko i elektroničko projektiranje; osmišljavanje prototipa uključujući i specijalizirana visoka tehnička znanja za osmišljavanje prototipa; izrada prijedloga za tehnički dizajn proizvoda; optimizacija i inovacija procesa za poboljšanje učinkovitosti ili smanjenje troškova, i sl.)

Rokovi:
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. srpnja 2018. godine u 11:00 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u obliku vaučera*, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviĎenih za ovaj Poziv.

 

* Inovacijski vaučer je vrsta vaučera čija je osnovna namjena prijenos znanja od strane znanstveno-istraživačke zajednice na MSP-ove kojima je to znanje potrebno za unaprjeĎenje poslovanja i iskorištavanje vlastitog inovacijskog potencijala koji nastaju takvom suradnjom.

 

Ukoliko trebate pomoć oko pripreme projektne prijave na ovaj natječaj, slobodno nas kontaktirajte.

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon:
Sadržaj poruke:
Verifikacija: