OTVORENI NATJEČAJ!

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća

Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

– Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
– Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge);
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti EU projekta

Neprihvatljivi troškovi:

 • izrada poslovnih mrežnih stranica
 • unapređenje poslovnih mrežnih stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete
 • izrada i/ili unapređenje web shop-a s implementacijom online metode plaćanja;
 • usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika),
 • izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti),
 • troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za web stranicu
 • troškovi nabave operativnog sustava
 • troškovi za produženje licenci za prava korištenja za već postojeće elemente/module IKT sustava koji su u funkciji prije početka provedbe projekta te troškovi za korištenje SaaS modela/usluge koji se koriste ili su korišteni prije početka provedbe projekta
 • kupnja korištene materijalne imovine
 • troškovi marketinga i oglašavanja prijavitelja
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 • doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014)
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.)
 • nabava repromaterijala
 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost
 • sitni inventar
 • trošak police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta)
 • troškovi nastali izvan prihvatljivog razdoblja
 • troškovi transporta, putni troškovi i troškovi smještaja povezani s nastupom na sajmovima
 • troškovi usavršavanja koje se odnosi na propisano nacionalnim kurikulumom (npr. strani jezici) i usavršavanja obvezna sukladno nacionalnim propisima i normama (npr. zaštita na radu)

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

– najniži iznos 80.000,00 HRK
– najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore

Veličina poduzetnika Intenzitet potpore
Mikro i malo poduzeće do 85 % prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće do 65 % prihvatljivih troškova

 

Dostava projekata na natječaj moguća je od: 21.08.2018

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29.06.2020.g.

 

Ukoliko trebate pomoć oko pripreme projektne prijave na ovaj natječaj, slobodno nas kontaktirajte.

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon:
Sadržaj poruke:
Verifikacija: