28.05.2018.g. objavljen je natječaj u sklopu mjere  4.2.1.Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – objekti za proizvodnju ulja“,  podmjere 4.2. “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda,
  • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija,
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi projekti:

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od:
a) maslina
b) tikva (buča) uljarica i
c) voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.

Prihvatljivi troškovi:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Visina i intenzitet potpore

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.
Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 75.000.000 HRK.

 

Prijave na natječaj moguće su u razdoblju od 23.07.2018 do 21.09.2018

 

Ukoliko trebate pomoć oko pripreme projektne prijave na ovaj natječaj, slobodno nas kontaktirajte.

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon:
Sadržaj poruke:
Verifikacija: