Tip natječaja: Otvoreni poziv
Status: Otvoren
Datum objave: 18.05.2018 14:30:16
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 18.06.2018  11:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020  00:00:00


Predmet natječaja:

Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.


Minimalni iznos bespovratnih sredstava:
20.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Putem ovog natječaja ne mogu se financirati aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.
Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti.
Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

 

Prihvatljive kategorije troškova

Radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje:

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa.

Za sve ostale informacije kontaktirajte naše iskusne konzultante!

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon:
Sadržaj poruke:
Verifikacija: