Opći cilj poziva:

Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju

Specifični ciljevi poziva su:

  1. Povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
  2. Povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ukupan iznos na raspolaganju: 50.000.000,00 KN

Visina potpore po korisniku: od 400.000,00kn – 1.800,000,00 kn

Intenzitet potpore: 100%

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

Partnerstvo na projektu je obavezno!

Partneri na projektu mogu biti:

– javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

– ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama

– znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

– organizacije civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije)

– trgovačka društva

– ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih

Ciljane skupine: Studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Upravljanje projektom i administracija

– Razvoj, uspostava i/ili izvedba združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva

– izrada zajedničkog kurikuluma za združeni studij

– inicijalna akreditacija združenog studija

– Razvoj i/ili izvedba studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva

– izvedba programa

– promidžba i vidljivost (organizacija promotivnih aktivnosti i tiskovnih konferencija, priprema promotivnog materijala, uspostava i održavanje internetskih stranica, oglasi i objave u medijskom prostoru)

Trajanje projekta: od 12-36.mj

Početak prijave: 04.12.2017.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga: 05.03.2018.