reagenzglaeserzeitschriftdeutschland

 

Cilj poziva: Povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj

 

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

Ukupan iznos na raspolaganju: 158.460.000,00 HRK

 

Visina potpore po korisniku: do 6.080.000,00 HRK

 

Intenzitet potpore: bespovratna sredstva do 85% (ostalih 15% osigurava prijaviteljza plaće postojećih zaposlenika)

 

Korisnici potpora su:

 • znanstvene organizacije – znanstveni institut ili visoko učilište osnovano u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 • mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01). U ovom pozivu partnerstvo je obavezno. Prijavitelj može imati jednog ili više partnera

 

Potpore se odobravaju za:

 • Izvođenje primijenjenih istraživanja u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima S3 odnosno horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a
 • Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta
 • Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (objava radova, publiciranje, održavanje simpozija i sl.)
 • Izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
 • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
 • Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
 • Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
 • Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela

Osim navedenih, prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je i Aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta, no njeno provođenje nije obavezno.

 

Pokazatelji zadani pozivom:

 • Broj projekata istraživanja i razvoja koje su provele istraživačke organizacije (ciljna vrijednost 1)
 • Znanstvene publikacije objavljene u znanstvenim časopisima dostupnim na platformi “Web of Science” (najmanja vrijednost je 5)
 • Prijave patenta proizašle iz projekta (najmanja vrijednost je 1)
 • Broj ostvarenih modela prijenosa tehnologije, rezultate provedbe istraživačkih projekata usmjerenih na potrebe gospodarstva zaista staviti “u službu” gospodarstva (najmanja vrijednost je 1)

 

Trajanje projekta: maksimalno 36 mjeseci

 

Rok za predaju: 2.10.2017.

 

Natječajna dokumentacija: Ulaganje u znanost i inovacije

 

Za sva ostala pitanja, obratite se s povjerenjem na email adresu info@egk.hr.

 

 

 

Izvor: strukturnifondovi.hr