“Umjetnost i kultura 54+”

Opći cilj: Socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

 

Specifični ciljevi:

 • Poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine
 • Povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti
 • Jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika i umjetnika za rad usmjeren na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Priprema i  provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za osobe starije od 54 godine: organizacija i provedba umjetničkih radionica, umjetničkih kampova, realizacija kulturnih događanja (predstava, koncerata, izložaba, festivala itd.), predavanja/tribine iz različitih područja kulture i umjetnosti, organizacija posjeta pripadnika ciljne skupine kulturnim događanjima, itd.
 2. Aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih djelatnika u području kulturne te umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine (do 20% vrijednosti projekta)

 

Prihvatljivi troškovi:

 • plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti
 • naknade za vanjske usluge (npr. ugovori  o uslugama  za  umjetnike,  kustose,  ..)
 • troškovi sudjelovanja predstavnika ciljanih skupina u projektnim aktivnostima (npr. ulaznice)
 • najam prostora
 • nabava radnog materijala
 • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • troškovi izrade tiskanih materijala i drugih promo-materijala
 • produkcijski troškovi za provedbu kulturno-umjetničkog programa
 • usluge vezane uz izobrazbu i osposobljavanje
 • radovi u svrhu otklanjanja arhitektonskih barijera koje osobama s invaliditetom otežavaju pristup kulturno-umjetničkim sadržajima (do 30% vrijednosti projekta)
 • troškovi promotivnih aktivnosti izravno povezanih s ostvarivanjem ciljeva projekta
 • troškovi ugostiteljskih usluga
 • neizravni troškovi (računovodstvo, najam uredskog prostora, režijski troškovi, itd.)

 

Prihvatljivi prijavitelji: umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade i zadruge koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave; (registrirani u RH najmanje 1 godinu)

 

Prihvatljivi partneri: umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti, zaklada te zadruga  koja u svom temeljnom aktu ima navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanova u kulturi, ustanova iz sustava visokog obrazovanja upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti MZO-a, JL(R)S; (registrirani u RH najmanje 1 godinu)

 

 Cjelokupna alokacija za natječaj: 20.000.000,00 HRK

 

Iznos potpore: 100.000 – 1.000.000 HRK

 

Iznos sufinanciranja: 100%

 

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

 

Status natječaja:  otvoren od 23.05.2017. do 24.07.2017.

 

Ovdje možete preuzeti sažetak informacija i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u pripremi projekta, obratite nam se s povjerenjem na e-mail adresu info@egk.hr.