Mjera 6 sastoji se od 4 podmjere:

6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
6.4. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima


 

Podmjera 6.1. (Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima) namijenjena je osobama starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuća znanja i vještine i koje su prvi put postavljene kao nostelj poljoprivredno gopsodarstva. Poljoprivredno gospodarstvo u momentu podnošenja  Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini od 8 000  do 49 999 Eura

Prihvatljive aktivnosti:
– kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
– kupnja ili građenje ili opremanje prostora i objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ ili prerade poljoprivrednih proizvoda
– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
– kupnja poljoprivredne mehanizacije i strojeva
– zakup ili kupnja poljoprivrednog zemljišta
– operativno poslovanje gospodarstva
– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Visina potpore iznosi 50 000 Eura po korisniku


 

Podmjera 6.2 (Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području)

Potpora je namjenjena poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičkim osobama u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Potpora se dodjeljuje za prihvatljive aktivnosti u sektorima:

– turizma u ruralnom području,
– tradicijskih, umjetničkih obrta, izrade suvenira,
– pružanja usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu
– prerade, marketinga i izravne prodaja lokalnih proizvoda

Poljoprivredno gospodarstvo da bi bilo prihvatljivo mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od min. 1 000 Eura

Visina potpore iznosi 50 000 Eura po korisniku


 

Podmjera 6.3. (Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava) namijenjena je malim poljoprivrednim gospodarstvima koje u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini od 2 000 do 7 999 Eura.

Prihvatljive aktivnosti  su iste kao i za podmjeru 6.1.

Visina potpore iznosi 15 000 Eura po korisniku.


 

Podmjera 6.4. (Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima) namjenjena je poljoprivrednim gospodarstvima te fizičkim osobama u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću i razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Potpora se dodjeljuje za prihvatljive aktivnosti u sektorima:

– turizma u ruralnom području,
– tradicijskih, umjetničkih obrta, izrade suvenira,
– pružanja usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu
– izravna prodaja lokalnih proizvoda

Da bi bio prihvatljiv, Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu apoljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva mora pripadati ekonomskoj veličini min 2 000 Eura

Intenzitet potpore iznosi do 70% ukupnih prihvatljivih troškova. Najniža potpora iznosi 3 500 Eura a najviša 200 000 Eura.

Više detalja u vezi mjere 6 naći ćete u brošuri.

 

Kontaktirajte nas.

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon:
Sadržaj poruke:
Verifikacija: