Poljoprivreda_povećanje-sredstava_01

 

Zbog interesa potencijalnih korisnika za sufinanciranjem ulaganja u sklopu mjere 4, operacije 4.1.1., 4.1.2 i 4.2.1, Ministarstvo poljoprivrede, odlučilo je povećati razinu raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj, za koje je termin dostave projektnih prijava bio 15. travnja 2015. godine.

Na spomenute natječaju pristiglo je:

1 107 prijava za operaciju 4.1.1.,
82 prijave za operaciju 4.1.2.,
91 prijava za operaciju 4.2.1.

Ukupna vrijednost tražene potpore po svim operacijama premašila je iznos od 2 milijarde i 650 milijuna kuna.

Spomenutom odlukom podiže se razina raspoloživih sredstava potpore u operaciji:

4.1.1. sa 360 milijuna kn na 861 840 000 kn
4.2.1. sa 140 milijuna kn na 366 000 000 kn

Uzmemo li u obzir ukupno raspoloživa sredstva koja su namijenjena za provedbu mjere 4 u sedmogodišnjem razdoblju, ovim povećanjem Hrvatska će iskoristiti ukupno 50% sredstava za provedbu podmjere 4.1, odnosno 55,5% za provedbu podmjere 4.2. već u drugoj godini provedbe programa.

 

Već u rujnu 2015 kreće drugi krug ovih natječaja! Obratite nam se s povjerenjem i na vrijeme pripremite poslovni plan i svu potrebnu dokumentaciju kako bi dobili bespovratna sredstva!

izvor: mps.hr

 

Kontaktirajte nas.

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon:
Sadržaj poruke:
Verifikacija: